KOŁOBRZEG / 13-21.07.2024 (I turnus)

ŚPIEW:

Jolanta Janucik - UMFC Warszawa

SKRZYPCE:

Jarosław Nadrzycki - AM Poznań

Roksana Kwaśnikowska - UMFC Warszawa

Krzysztof Śmietana - GSMD London

Piotr Tarcholik - AM Kraków

Sławomir Tomasik - UMFC Warszawa

ALTÓWKA:

Katarzyna Budnik - UMFC Warszawa

WIOLONCZELA:

Magdalena Bojanowicz-Koziak - AM Bydgoszcz

Lidia Grzanka-Urbaniak - AM Wrocław

ORKIESTRA:

Adam Wagner - Filharmonia Śląska - Katowice

 

 

PODKOWA LEŚNA / 20-26.08.2024 (II turnus)

SKRZYPCE:

Katarzyna Duda - ZPSM nr 1 Warszawa

Magdalena Specjał-Barbachowska - ZPSM nr 4 Warszawa

Magdalena Szczepanowska - UMFC Warszawa / AM Kraków

ALTÓWKA:

Ewa Guzowska - AM Poznań

 

 

Pianiści:

Agnieszka Kozło (13-21.07 - Kołobrzeg)

Mischa Kozłowski (13-21.07 - Kołobrzeg)

Krzysztof Stanienda (Kołobrzeg / Podkowa Leśna)