W tym roku widzimy się na koncertach w Kołobrzegu i Podkowie Leśnej!

A tak było na I i II Międzynarodowych Warsztatach Muzycznych im. Jana Staniendy

w Kołobrzegu i Podkowie Leśnej w zeszłym roku i wcześniej :)

 

 

 

 

 

 

Warsztaty Muzyczne Kołobrzeg 2022 - koncerty